Osoby specjalizujące się w kształceniu młodzieży w zakładach pracy są coraz bardziej pożądane na rynku. Zatrudnienie młodocianego pracownika to przecież dla wielu pracodawców idealna okazja do wyszukania najlepiej rokujących, lokalnych talentów. Taki odpowiednio przygotowany „wychowanek” jest bardzo cennym nabytkiem z punktu widzenia rozwoju firmy. Jego wynagrodzenie jest w pełni refundowane, a później, gdy ukończy już szkołę, od razu można go zatrudnić na danym stanowisku na pełen etat, bez obaw o niską efektywność pracy.

Do szkolenia osób młodocianych wymagane są jednak specjalne uprawnienia. W jaki sposób je zdobyć? Na szczęście nie jest to specjalnie skomplikowane – wystarczy ukończyć kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Właśnie o nim dzisiaj nieco Ci opowiemy, przyjrzymy się też obowiązkom, które towarzyszą przedstawicielom tej profesji!

Kurs dla instruktora praktycznej nauki zawodu – najważniejsze informacje

Program ramowy obejmuje 48 godzin lekcyjnych, z czego 8 przewidzianych jest na zajęcia praktyczne. Kurs pedagogiczny dla instruktora praktycznej nauki zawodu (pracodawcy bądź wyznaczonego przez niego pracownika) poświęcony jest w głównej mierze metodyce, ale dostarcza też niezbędnej wiedzy m.in. na temat psychologicznych aspektów komunikacji. Może się na niego zapisać dosłownie każdy, bez względu na posiadane obecnie wykształcenie. Na prośbę uczestników możemy jednak zweryfikować, czy ich kwalifikacje – w tym staż pracy – są wystarczające, aby móc później przyjąć ucznia. Szkolenie organizowane przez AD-SA odbywa się na internetowej platformie Moodle, a uprawnienia nadawane są po zdaniu egzaminu wewnętrznego.

Obowiązki osoby odpowiedzialnej za przyuczenie pracownika młodocianego

Praca instruktora praktycznej nauki zawodu po kursie pedagogicznym nie ogranicza się jedynie do organizowania stanowiska w zakładzie i sprzętu dla osób młodocianych oraz nadzorowania ich pracy. Jest on również odpowiedzialny za wpojenie młodzieży zasad BHP oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej postępów w przyswajaniu wiedzy praktycznej i teoretycznej. W razie potrzeby wprowadza też zmiany w zaplanowanym procesie dydaktycznym, tak aby stworzyć swoim podopiecznym optymalne warunki do zdobywania nowych umiejętności.

Zachęcamy do zapisywania się na kurs pedagogiczny online dla instruktorów praktycznej nauki zawodu!