Prowadzisz własny zakład i chcesz mieć możliwość przyjmowania uczniów na praktykę? Dawno minęły już czasy, gdy wymagany do zdobycia uprawnień kurs pedagogiczny dla instruktora praktycznej nauki zawodu trzeba było zaliczać stacjonarnie i stawiać się na zajęciach w z góry określonych terminach. Teraz pracodawcy mogą poszerzać swoją wiedzę, kiedy i gdzie tylko chcą – AD-SA organizuje szkolenia online, które w całości odbywają się na platformie Moodle. Jeżeli zastanawiasz się, w jaki sposób takie internetowe kursy pedagogiczne przygotowują do pracy z młodzieżą, poświęć chwilkę na przeczytanie naszego artykułu. Kształcimy instruktorów praktycznej nauki zawodu od lat, więc chętnie opowiemy Ci nieco o dydaktycznej stronie naszych szkoleń!

Do szkolenia osób młodocianych wymagane są jednak specjalne uprawnienia. W jaki sposób je zdobyć? Na szczęście nie jest to specjalnie skomplikowane – wystarczy ukończyć kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Właśnie o nim dzisiaj nieco Ci opowiemy, przyjrzymy się też obowiązkom, które towarzyszą przedstawicielom tej profesji!

E-kurs pedagogiczny dla pracodawcy – czego tak naprawdę uczy?

Można powiedzieć, że jest to skondensowana dawka wiedzy na temat najważniejszych zagadnień z dziedziny psychologii, dydaktyki oraz metodyki prowadzenia zajęć dla pracowników młodocianych. Pedagogiczny kurs dla instruktora praktycznej nauki zawodu oparty jest na programie ramowym zgodnym z wymogami MEN, zakłada więc 48 godzin lekcyjnych. Warto zaznaczyć, że zdecydowana większość tego czasu poświęcona jest metodyce, a więc zapoznaniu pracodawców (właścicieli zakładów produkcyjnych, usługowych i rzemieślniczych) z efektywnymi sposobami przekazywania wiedzy, projektowania instrukcji dla konkretnego stanowiska pracy czy sprawdzania umiejętności ucznia przyjętego na praktykę.

W dalszej kolejności kurs pedagogiczny dla pracodawcy chcącego zdobyć uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu pozwala nabyć umiejętności dydaktyczne. Uczestnik szkolenia dowiaduje się więc np. z jakich elementów powinny się skład zajęcia praktyczne organizowane w miejscu pracy. Zyskuje też kompleksową wiedzę na temat przygotowania stanowiska pracy zgodnie z wymogami BHP i przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Pozostała część kursu obejmuje treści stricte pedagogiczne i psychologiczne: pracodawca, przyszły instruktor praktycznej nauki zawodu, zapoznaje się m.in. z różnorodnymi metodami zarządzania stresem czy nowoczesnymi technikami motywacji pracownika młodocianego.