Kurs asystent ds. Płac

E_kurs Asystent ds. płac

Kurs kierowany jest do osób, które są zainteresowane kk tematyką płac, osób pragnących znaleźć zatrudnienie w działach kadr i płac ale także nasz kurs jest kierowany dla osób, które pragną odświeżyć lub poszerzyć wiedzę z tego zakresu. Kursant zdobywa podstawową wiedzę z zakresu rozliczeń poszczególnych składników wynagrodzeń.

Co zrobić, aby zapisać się na kurs?

1. Wybierz kurs, który Ciebie interesuje.
2. Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
3. Na wskazany adres e-mail w zgłoszeniu prześlemy wstępny formularz zapisu na kurs wraz z instrukcją obsługi platformy Moodle oraz danymi do przelewu.
4. Po opłaceniu kursu i przesłaniu wstępnego formularza zapisu w ciągu 24 godzin na wskazany adres e-mail prześlemy nick wraz hasłem do logowania.
5. Zacznij szkolenie. Na końcu podasz dane potrzebne do wystawienia Zaświadczenia.

W przypadku wątpliwości i pytań skontaktuj się z Nami pod numerem telefonu:
+48 577 789 098 i zapytaj o szczegóły (pon. – sob. godz. 9.00 -18.00)

Wszystkie osoby chętne serdecznie zapraszamy !

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna

Polityka prywatności

Regulamin

1 + 3 =

PROGRAM KURSU ASYSTENT DS. PŁAC

 • podstawy prawne dotyczące wynagradzanie za pracę,
 • zgłaszanie pracownika do ZUS i wyrejestrowanie,
 • rozliczenia z ZUS, deklaracje, terminy przesyłania deklaracji i opłaty składek,
 • ubezpieczenie społeczne, chorobowe i zdrowotne, rozliczania składek na FP i FGŚP,
 • podstawowe zagadnienia i rozliczanie pracowników młodocianych,
 • świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
 • dokumentacja płacowa,
 • sporządzanie list płac,
 • wyliczanie wynagrodzeń dla pracowników i pracowników młodocianych,
 • zasady ustalania podatku dochodowego,
 • wyliczanie wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym, deklaracje, terminy,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych – PIT-4R, PIT-11, PIT-40 (terminy oraz opłaty).

Sposób i forma ukończenia kursu:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach na platformie szkoleniowej,
 • przerabianie materiału szkoleniowego,
 • nauka własna słuchaczy,
 • wykonanie i zaliczenie prac kontrolnych w postaci testów, zadań lub innych form.

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich prac kontrolnych i testów uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu dokształcającego.

Czas kursu: 45 godzin lekcyjnych.

Materiały szkoleniowe udostępniane kursantom zgodnie z planem szkolenia.

Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej Moodle.

Dostęp do platformy edukacyjnej 24 godziny – 7 dni w tygodniu.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. Dz.U. poz. 652).