Kurs Doradcy Zawodowego

E_KURS Doradca Zawodowy

Kurs adresowany jest do osób, które swoją karierę zawodową planują związać z doradztwem zawodowym. Kurs polecany jest także dla osób zainteresowanych poznaniem lub ukształtowaniem podstaw teoretycznych oraz zrozumieniem istoty poradnictwa zawodowego.

Zajęcia odbywają się na platformie Moodle.

Co zrobić, aby zapisać się na kurs?

1. Wybierz kurs, który Ciebie interesuje.
2. Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
3. Na wskazany adres e-mail w zgłoszeniu prześlemy wstępny formularz zapisu na kurs wraz z instrukcją obsługi platformy Moodle oraz danymi do przelewu.
4. Po opłaceniu kursu i przesłaniu wstępnego formularza zapisu w ciągu 24 godzin na wskazany adres e-mail prześlemy nick wraz hasłem do logowania.
5. Zacznij szkolenie. Na końcu podasz dane potrzebne do wystawienia Zaświadczenia.

W przypadku wątpliwości i pytań skontaktuj się z Nami pod numerem telefonu:
+48 577 789 098 i zapytaj o szczegóły (pon. – sob. godz. 9.00 -18.00)

Wszystkie osoby chętne serdecznie zapraszamy !

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna

Polityka prywatności

Regulamin

2 + 4 =

PROGRAM KURSU DORADCY ZAWODOWEGO

 • specyfika pracy doradcy zawodowego,
 • przepisy dotyczące wykonywania zawodu doradcy
  zawodowego,
 • główne teorie doradztwa zawodowego i metodyka pracy
  doradcy zawodowego,
 • metoda hiszpańska stosowana w poradnictwie zawodowym,
 • metoda indywidualnych przypadków i metoda edukacyjna
  stosowane w poradnictwie zawodowym,
 • rozmowa doradcza,
 • doradztwo indywidualne i grupowe,
 • podstawy zawodoznawstwa,
 • klasyfikacja zawodów i specjalności,
 • internet w pracy doradcy zawodowego,
 • doradca zawodowy pracujący z młodzieżą,
 • programy multimedialne w pracy doradcy zawodowego,
 • poradnictwo zawodowe dla osób długotrwale bezrobotnych,
 • poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych,
 • ocena i usprawnianie doradztwa zawodowego.

Sposób i forma ukończenia kursu:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach na platformie szkoleniowej,
 • przerabianie materiału szkoleniowego,
 • nauka własna słuchaczy,
 • wykonanie i zaliczenie prac kontrolnych w postaci testów, zadań lub innych form.

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich prac kontrolnych i testów uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu dokształcającego.

Czas kursu: 40 godzin lekcyjnych.

Materiały szkoleniowe udostępniane kursantom zgodnie z planem szkolenia.

Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej Moodle.

Dostęp do platformy edukacyjnej 24 godziny – 7 dni w tygodniu.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. Dz.U. poz. 652).