Kurs podstawy kadr i płac

E_kurs podstawy kadr i płac

Kurs kierowany jest do aaaaa wszystkich osób zainteresowanych tematyką kadr i płac, ale także dla osób pragnących znaleźć zatrudnienie w działach kadr i płac. Adresatami są również osoby, które pragną odświeżyć swoją wiedzę z zakresu kadr i płac. Uczestnik kursu zapoznaje się podstawowymi składnikami wynagrodzeń wraz z podstawą ich wyliczenia, podstawę rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.

Co zrobić, aby zapisać się na kurs?

1. Wybierz kurs, który Ciebie interesuje.
2. Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
3. Na wskazany adres e-mail w zgłoszeniu prześlemy wstępny formularz zapisu na kurs wraz z instrukcją obsługi platformy Moodle oraz danymi do przelewu.
4. Po opłaceniu kursu i przesłaniu wstępnego formularza zapisu w ciągu 24 godzin na wskazany adres e-mail prześlemy nick wraz hasłem do logowania.
5. Zacznij szkolenie. Na końcu podasz dane potrzebne do wystawienia Zaświadczenia.

W przypadku wątpliwości i pytań skontaktuj się z Nami pod numerem telefonu:
+48 577-789-098 i zapytaj o szczegóły (pon. – sob. godz. 9.00 -18.00)

Wszystkie osoby chętne serdecznie zapraszamy !

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna

Polityka prywatności

Regulamin

8 + 5 =

PROGRAM KURSU PODSTAWY KADR I PŁAC

 • podstawowe definicje i zagadnienia prawa pracy,
 • prowadzenie i przechowywanie teczki akt pracowników,
 • obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika,
 • obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego,
 • nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę,
 • umowa cywilno-prawna,
 • stosunek pracy na podstawie mianowania, powołania, wyboru,
 • wypowiedzenia, porozumienia oraz aneksy,
 • czas pracy,
 • uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa,
 • urlopy pracownicze i pracowników młodocianych,
 • świadectwo pracy,
 • dokumentacja kadrowa,
 • wynagradzanie za pracę i odprawy,
 • zgłaszanie pracownika do ZUS i wyrejestrowanie,
 • rozliczenia z ZUS, deklaracje i załączniki, terminy przesyłania i wpłat,
 • ubezpieczenie społeczne, chorobowe i zdrowotne, rozliczania składek na FP i FGŚP,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym (deklaracje oraz terminy składania),
 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek macierzyński,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • wyliczanie wynagrodzeń,
 • zasady ustalania podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych – PIT-4R,PIT-11, PIT-40 wraz z przykładami,
 • sporządzanie korekt deklaracji rozliczeniowych i podatku dochodowego,

Sposób i forma ukończenia kursu:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach na platformie szkoleniowej,
 • przerabianie materiału szkoleniowego,
 • nauka własna słuchaczy,
 • wykonanie i zaliczenie prac kontrolnych w postaci testów, zadań
  lub innych form.

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich prac kontrolnych i testów uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu dokształcającego.

Czas kursu: 70 godzin lekcyjnych.

Materiały szkoleniowe udostępniane kursantom zgodnie z planem szkolenia.

Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej Moodle.

Dostęp do platformy edukacyjnej 24 godziny – 7 dni w tygodniu.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. Dz.U. poz. 652).