Kurs podstawy kadr i płac

Nasza oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich osób, które chcą poszerzyć lub odświeżyć swoją wiedzę z zakresu prowadzenia podstawowej dokumentacji pracowniczej, rejestracji i wyrejestrowywania pracowników z ZUS czy np. sporządzania deklaracji podatkowych. Kurs kadr i płac online obejmuje 70 godzin lekcyjnych, podczas których zapoznasz się z najważniejszymi przepisami określającymi obowiązki ciążące na pracodawcy i pracowniku oraz przysługujące im prawa. Dowiesz się także, z jakich elementów składa się umowa o pracę, w jaki sposób naliczane są wynagrodzenia i jak w razie potrzeby skorygować deklarację podatku dochodowego.

Szkolenie odbywa się w formie bardzo wygodnej dla słuchacza, a dostęp do platformy możliwy jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Nikt nie narzuca Ci tempa nauki – możesz je samodzielnie dostosować do swoich aktualnych możliwości.

Profesjonalne kursy kadrowo-płacowe online

Słuchacz biorący udział w szkoleniu może liczyć na uzyskanie przydatnej w praktyce wiedzy na temat rozliczania pracowniczych urlopów wypoczynkowych oraz obliczania poszczególnych składników wynagrodzenia w zależności formy zatrudnienia. Organizowane przez nas szkolenia z kadr i płac online mają ponadto na celu zaznajomienie uczestników ze świadczeniami przysługującymi pracownikom, mowa tutaj choćby o zasiłku chorobowym, opiekuńczym i macierzyńskim czy świadczeniach rehabilitacyjnych. Poruszona zostanie też oczywiście kwestia pracowników młodocianych, także tych zatrudnianych w ramach przygotowania zawodowego.

Zdobyte informacje z pewnością okażą się cenne nie tylko dla osób wiążących swoją przyszłość z branżą HR, ale też dla wszystkich tych, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą lub zamierzają w niedalekiej przyszłości założyć firmę i zatrudniać pracowników.

W jakim terminie można rozpocząć kursy płacowo-kadrowe online?

Szkolenie możesz zacząć w dowolnym momencie, wystarczy się zapisać. Poniżej zamieściliśmy dla Ciebie krótką instrukcję, z której dowiesz się, jak to zrobić. Zachęcamy serdecznie zapoznania się z całą naszą ofertą – oprócz kursu kadr i płac online, proponujemy również szkolenia m.in. z podstaw księgowości, pedagogiki czy psychologii!

Co zrobić, aby zapisać się na kurs?

1. Wybierz kurs, który Ciebie interesuje.
2. Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
3. Na wskazany adres e-mail w zgłoszeniu prześlemy wstępny formularz zapisu na kurs wraz z instrukcją obsługi platformy Moodle oraz danymi do przelewu.
4. Po opłaceniu kursu i przesłaniu wstępnego formularza zapisu w ciągu 24 godzin na wskazany adres e-mail prześlemy nick wraz hasłem do logowania.
5. Zacznij szkolenie. Na końcu podasz dane potrzebne do wystawienia Zaświadczenia.

W przypadku wątpliwości i pytań skontaktuj się z Nami pod numerem telefonu:
+48 577-789-098 i zapytaj o szczegóły (pon. – sob. godz. 9.00 -18.00)

Wszystkie osoby chętne serdecznie zapraszamy !

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna

Polityka prywatności

Regulamin

12 + 2 =

PROGRAM KURSU PODSTAWY KADR I PŁAC

 • podstawowe definicje i zagadnienia prawa pracy,
 • prowadzenie i przechowywanie teczki akt pracowników,
 • obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika,
 • obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego,
 • nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę,
 • umowa cywilno-prawna,
 • stosunek pracy na podstawie mianowania, powołania, wyboru,
 • wypowiedzenia, porozumienia oraz aneksy,
 • czas pracy,
 • uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa,
 • urlopy pracownicze i pracowników młodocianych,
 • świadectwo pracy,
 • dokumentacja kadrowa,
 • wynagradzanie za pracę i odprawy,
 • zgłaszanie pracownika do ZUS i wyrejestrowanie,
 • rozliczenia z ZUS, deklaracje i załączniki, terminy przesyłania i wpłat,
 • ubezpieczenie społeczne, chorobowe i zdrowotne, rozliczania składek na FP i FGŚP,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym (deklaracje oraz terminy składania),
 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek macierzyński,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • wyliczanie wynagrodzeń,
 • zasady ustalania podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych – PIT-4R,PIT-11, PIT-40 wraz z przykładami,
 • sporządzanie korekt deklaracji rozliczeniowych i podatku dochodowego,

Sposób i forma ukończenia kursu:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach na platformie szkoleniowej,
 • przerabianie materiału szkoleniowego,
 • nauka własna słuchaczy,
 • wykonanie i zaliczenie prac kontrolnych w postaci testów, zadań
  lub innych form.

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich prac kontrolnych i testów uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu dokształcającego.

Czas kursu: 70 godzin lekcyjnych.

Materiały szkoleniowe udostępniane kursantom zgodnie z planem szkolenia.

Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej Moodle.

Dostęp do platformy edukacyjnej 24 godziny – 7 dni w tygodniu.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. Dz.U. poz. 652).