Kurs podstawy rachunkowości

E_kurs podstawy księgowości

Kurs kierowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w zawodzie księgowego, a chcą związać z tym zawodem swój dalszą karierę zawodową. Kurs kierujemy również do osób które pracują w innych zawodach lub działach a chcą poznać lub pogłębić wiedzę z zakresu księgowości. Zachęcamy do udziału osoby, które pragną poszerzyć swoje dotychczasowe wiadomości związane z księgowością. Uczestnikami kursu mogą być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o dowolnym profilu, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości.

Co zrobić, aby zapisać się na kurs?

1. Wybierz kurs, który Ciebie interesuje.
2. Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
3. Na wskazany adres e-mail w zgłoszeniu prześlemy wstępny formularz zapisu na kurs wraz z instrukcją obsługi platformy Moodle oraz danymi do przelewu.
4. Po opłaceniu kursu i przesłaniu wstępnego formularza zapisu w ciągu 24 godzin na wskazany adres e-mail prześlemy nick wraz hasłem do logowania.
5. Zacznij szkolenie. Na końcu podasz dane potrzebne do wystawienia Zaświadczenia.

W przypadku wątpliwości i pytań skontaktuj się z Nami pod numerem telefonu:
+48 577 789 098 i zapytaj o szczegóły (pon. – sob. godz. 9.00 -18.00)

Wszystkie osoby chętne serdecznie zapraszamy !

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna

Polityka prywatności

Regulamin

10 + 8 =

PROGRAM KURSU PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

 • informacje ogólne o rachunkowości,
 • księgi rachunkowe i zasady ich prowadzenia,
 • dokumenty księgowe,
 • dokumentacja księgowa,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych:
 • naliczanie i rozliczanie z US,
 • karta podatkowa,
 • ryczałt ewidencjonowany,
 • KPIR – księga przychodów i rozchodów,
 • podatek od towarów i usług ( VAT),
 • bilans. Charakterystyka składników majątkowych i źródeł ich
 • finansowania (aktywów i pasywów bilansu),
 • istota i ujęcie kont w bilansie,
 • zestawienie obrotów i sald,
 • poprawianie błędów księgowych,
 • księgowanie operacji gospodarczych na kontach
 • bilansowych i sporządzanie bilansu zamknięcia,
 • księgowanie na poszczególnych kontach wraz z ich zamknięciem i ustaleniem wyniku finansowego,
 • klasyfikacja i ewidencja kosztów,
 • rachunek kosztów,
 • amortyzacja aktywów trwałych – rodzaje, zasady i ewidencja księgowa, inwentaryzacja i leasing w przedsiębiorstwie,
 • sporządzanie rachunku zysków i strat,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego,

Sposób i forma ukończenia kursu:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach na platformie szkoleniowej,
 • przerabianie materiału szkoleniowego,
 • nauka własna słuchaczy,
 • wykonanie i zaliczenie prac kontrolnych w postaci testów, zadań
  lub innych form.

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich prac kontrolnych i testów uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu dokształcającego.

Czas kursu: 70 godzin lekcyjnych. Materiały szkoleniowe udostępniane kursantom zgodnie z planem szkolenia.

Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej Moodle.

Dostęp do platformy edukacyjnej 24 godziny – 7 dni w tygodniu.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. Dz.U. poz. 652).