Kurs podstawy rachunkowości

Kurs podstawy rachunkowości online

Organizowany przez Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego AD-SA kurs podstaw rachunkowości online to najlepsza okazja do zdobycia niezbędnych umiejętności przez osoby pragnące podjąć pracę w charakterze księgowego. Warunki uczestnictwa w szkoleniu są niezbyt wygórowane. Na zajęcia mogą zapisać się wszyscy zainteresowani, którzy ukończyli 18. rok życia i dysponują dyplomem ukończenia szkoły średniej bądź wyższej o dowolnym profilu.

Prowadzone przez kompetentnych, doświadczonych specjalistów lekcje odbywają się za pośrednictwem specjalnej platformy szkoleniowej dostępnej online. Uczestnicy kursu podstaw rachunkowości są zobowiązani do aktywnego udziału w warsztatach oraz systematycznego przygotowywania i przekazywania nauczycielowi zadanych prac kontrolnych. Istotną częścią szkolenia pozostaje także tzw. nauka własna słuchaczy. W jej trakcie kursanci mogą korzystać z przekazanych im przez naszych pracowników materiałów dydaktycznych, dostępnych przez całą dobę dla zalogowanych na swoje konta użytkowników.

Kursy podstaw rachunkowości – czas trwania i tematyka

Organizowane przez nas kursy podstaw rachunkowości online trwają zwykle 70 godzin lekcyjnych. W czasie zajęć porusza się różne zagadnienia dotyczące szeroko pojętej księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej w firmie. Instruktorzy szczególnie dużo uwagi poświęcają omówieniu poszczególnych form opodatkowania przedsiębiorców, a także zasad naliczania danin i ich rozliczania z urzędem skarbowym. Osoby biorące udział w naszych szkoleniach zaznajamiają się także z regułami prowadzenia księgowości pełnej i uproszczonej. Dowiadują się też, jak sporządzać rachunki kosztów, zysków i strat oraz jak opracowywać sprawozdania finansowe.

Do ukończenia kursu podstaw rachunkowości online wystarczy zaliczenie wszystkich testów oraz prac kontrolnych. Nie ma konieczności zdawania żadnych egzaminów. Absolwenci otrzymują specjalne zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń organizowanych przez firmę AD-SA!

Co zrobić, aby zapisać się na kurs?

1. Wybierz kurs, który Ciebie interesuje.
2. Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
3. Na wskazany adres e-mail w zgłoszeniu prześlemy wstępny formularz zapisu na kurs wraz z instrukcją obsługi platformy Moodle oraz danymi do przelewu.
4. Po opłaceniu kursu i przesłaniu wstępnego formularza zapisu w ciągu 24 godzin na wskazany adres e-mail prześlemy nick wraz hasłem do logowania.
5. Zacznij szkolenie. Na końcu podasz dane potrzebne do wystawienia Zaświadczenia.

W przypadku wątpliwości i pytań skontaktuj się z Nami pod numerem telefonu:
+48 577 789 098 i zapytaj o szczegóły (pon. – sob. godz. 9.00 -18.00)

Wszystkie osoby chętne serdecznie zapraszamy !

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna

Polityka prywatności

Regulamin

13 + 10 =

PROGRAM KURSU PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

 • informacje ogólne o rachunkowości,
 • księgi rachunkowe i zasady ich prowadzenia,
 • dokumenty księgowe,
 • dokumentacja księgowa,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych:
 • naliczanie i rozliczanie z US,
 • karta podatkowa,
 • ryczałt ewidencjonowany,
 • KPIR – księga przychodów i rozchodów,
 • podatek od towarów i usług ( VAT),
 • bilans. Charakterystyka składników majątkowych i źródeł ich
 • finansowania (aktywów i pasywów bilansu),
 • istota i ujęcie kont w bilansie,
 • zestawienie obrotów i sald,
 • poprawianie błędów księgowych,
 • księgowanie operacji gospodarczych na kontach
 • bilansowych i sporządzanie bilansu zamknięcia,
 • księgowanie na poszczególnych kontach wraz z ich zamknięciem i ustaleniem wyniku finansowego,
 • klasyfikacja i ewidencja kosztów,
 • rachunek kosztów,
 • amortyzacja aktywów trwałych – rodzaje, zasady i ewidencja księgowa, inwentaryzacja i leasing w przedsiębiorstwie,
 • sporządzanie rachunku zysków i strat,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego,

Sposób i forma ukończenia kursu:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach na platformie szkoleniowej,
 • przerabianie materiału szkoleniowego,
 • nauka własna słuchaczy,
 • wykonanie i zaliczenie prac kontrolnych w postaci testów, zadań
  lub innych form.

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich prac kontrolnych i testów uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu dokształcającego.

Czas kursu: 70 godzin lekcyjnych. Materiały szkoleniowe udostępniane kursantom zgodnie z planem szkolenia.

Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej Moodle.

Dostęp do platformy edukacyjnej 24 godziny – 7 dni w tygodniu.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. Dz.U. poz. 652).