Kurs referent ds. Księgowości

E_kurs Referent ds. księgowości

Kurs kierowany jest do wszystkich osób, którzy planują swoją karierę zawodową związać z księgowości. Przeznaczony jest również dla osób zainteresowanych tematyką księgowości, jak również dla osób, które pragną odświeżyć lub poszerzyć wiedzę z tego zakresu. Uczestnik kursu pozna zasady korygowania błędów w fakturach, terminy wystawiania faktur w zależności od rodzaju tranzycji oraz opłacania podatku dochodowego. Pozna również podstawowe znaczenie podatku VAT, jego stawki i zasady obliczania. Uczestnik kursu pozna zasady kompletowania, weryfikowania dokumentów księgowych, dekretowania i księgowania dowodów księgowych. Ponadto, dzięki poznaniu wszystkich deklaracji podatkowych oraz terminów i sposobów płatności podatków osoba, która ukończy kurs będzie potrafiła wspierać zespół księgowy w jego bieżących obowiązkach.

Co zrobić, aby zapisać się na kurs?

1. Wybierz kurs, który Ciebie interesuje.
2. Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
3. Na wskazany adres e-mail w zgłoszeniu prześlemy wstępny formularz zapisu na kurs wraz z instrukcją obsługi platformy Moodle oraz danymi do przelewu.
4. Po opłaceniu kursu i przesłaniu wstępnego formularza zapisu w ciągu 24 godzin na wskazany adres e-mail prześlemy Nick wraz hasłem do logowania.
5. Zacznij szkolenie. Na końcu podasz dane potrzebne do wystawienia Zaświadczenia.

W przypadku wątpliwości i pytań skontaktuj się z Nami pod numerem telefonu:
+48 577-789-098 i zapytaj o szczegóły (pon. – sob. godz. 9.00 -18.00)

Wszystkie osoby chętne serdecznie zapraszamy !

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna

Polityka prywatności

Regulamin

2 + 13 =

PROGRAM KURSU REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI

 • Zakres obowiązków referenta ds. księgowości.
 • Regulacje prawne.
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz miejsce świadczenia czynności.
 • Podstawa opodatkowania i zasady obliczania podatku pochodowego.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych.
 • Rodzaje faktur i struktura prawidłowej faktury.
 • Terminy wystawiania faktur w zależności od rodzaju transakcji.
 • Zasady korygowania błędów w fakturach. 
 • Podatek VAT i zasady obliczania podatku VAT.
 • Stawki podatku VAT.
 • Deklaracje podatkowe i sposób zapłaty podatku VAT,
 • Charakterystyka składników majątkowych i źródeł ich finansowania.
 • Istota i ujęcie kont w bilansie.
 • Poprawianie błędów księgowych.
 • Księgowanie operacji gospodarczych na kontach bilansowych i bilans zamknięcia.
 • Konta wynikowe i zasady ich funkcjonowania.
 • Klasyfikacja i ewidencja kosztów.
 • Rachunek kosztów, rozliczenia międzyokresowe kosztów.
 • Odpisy aktualizujące rozrachunki – ewidencja na kontach.
 • Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami – ewidencja na kontach.
 • Rozrachunki z Urzędem Skarbowym – ewidencja na kontach.
 • Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń społecznych – ewidencja na kontach.
 • Rozrachunki z pracownikami – ewidencja na kontach.
 • Zestawienie obrotów i sald.
 • Sporządzanie rachunku zysków i strat. 

Sposób i forma ukończenia kursu:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach na platformie szkoleniowej,
 • przerabianie materiału szkoleniowego,
 • nauka własna słuchaczy,
 • wykonanie i zaliczenie prac kontrolnych w postaci testów, zadań lub innych form.

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich prac kontrolnych i testów uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu dokształcającego.

Czas kursu: 55 godzin lekcyjnych.

Materiały szkoleniowe udostępniane kursantom zgodnie z planem szkolenia. Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej Moodle.

Dostęp do platformy edukacyjnej 24 godziny – 7 dni w tygodniu.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. Dz.U. poz. 652).